Vila romana de Vilauba

A 1 km. de El Solei

La vil·la romana i visigoda de Vilauba (Camós) va ser descoberta l’any 1932 però les excavacions sistemàtiques no començaren fins el 1978. La recerca continuada fa que sigui una de les vil·les més ben estudiades de Catalunya i la converteix en una cita essencial pel coneixement del món rural romà i visigot. 

Les restes més significatives de Vilauba corresponen a l’etapa altimperial (segles I-III dC), quan la vil·la s’organitzava entorn d’un pati central delimitat per unes galeries porticades. De la vil·la es conserva la pars urbana (la part residencial) i la pars rustica (zona de treball). Destaca de la part residencial la capella de la casa on s’hi trobava el larari, el rebost, el triclinium o menjador i els banys, descoberts recentment. Es conserven també les restes baiximperials de la vil·la (IV-V dC) i les restes del vilatge visigòtic conformat per tres cases amb els respectius patis. El topònim Villa Alba, que fa referència a una masia propera i de la qual avui pren nom el jaciment, suggereix la seva possible continuïtat a partir de l’època medieval i és també un clar testimoni de la profunda petja romana en aquest territori.

La vil·la romana de Vilauba és oberta de març a octubre a partir d’activitats programades amb reserva prèvia.  

Dies: 2n dissabte de mes

Horari: 17:00 h (juliol i agost a les 18:00 h)

 
x