Dolmen de les Closes

A 1 km. de El Solei

0

Es tracta d’un Dolmen amb una cambra funerària rectangular i un corredor ample més baix que la cambra, al que manquen les lloses del passadís mentre que les de la cambra estan desplaçades del seu lloc original.

Per la seva tipologia, possiblement sigui de finals del IV inicis del III mil·lennis a. C, durant el calcolític i edat del bronze.

A principis del segle XX la cambra es va ensorrar i es va reconstruir per fer-lo servir com a cabana. El seu estat de conservació era força lamentable, però el Museu Arqueològic de Banyoles el va restaurar.