Política de Sostenibilitat

22/09/2018

Procurem pel medi ambient perquè sabem que el futur de la Terra depèn del nostre comportament envers ella. Per aquest motiu, hem adoptat les següents mesures:

Estalvi d'energia

  • Els electrodomèstics són amb aprofitament energètic A o B.
  • La il·luminació tant interior com exterior són amb bombetes leds i/o de baix consum.
  • L'energia elèctrica subministrada prové de fonts 100% d'origen renovable.

Reciclatge

  • Encoratgem la tria selectiva de les escombraries en les següents fraccions: vidre, paper, plàstic i matèria orgànica.

Estalvi d'aigua

  • Les aixetes i carxofes de dutxa tenen dispositius per a l'estalvi d'aigua

Política social

  • Col·laborem amb la festa major.
  • Per tal de millorar les nostres prestacions, encoratgem als clients a omplir una enquesta de valoració
  • Hem subscrit un acord d'arbitratge amb la Junta Arbitral de Consum
  • Seguim cursos de formació